fbpx

C1-C2 ÚROVEŇ

C1-C2 LEVEL

Tento kurz je určený pro studenty, kteří už ovládají španělský jazyk na pokročilé úrovni a chtějí ve svém vzdělávaní nadále pokračovat. Tento kurz prohlubuje a rozšiřuje již stávající vědomosti. Student rozumí velkému rozsahu rozmanitých konverzací na úrovni C1 a umí rozeznat skrytý význam. Dokáže se vyjadřovat plynule, spontánně  a efektivně s využitím jazyka na různé záměry.  Rovněž dokáže vytvořit detailní a jasný text na komplexní téma.

Zeptejte se na Vaši cenu ZDE!

Funkční a gramatický obsah úrovně C1:

 

Funkční obsah
Expresar indiferencia. Mecanismos para realizar frases subordinadas
Narracion desde diferentes puntos de vista y con diferentes objetivos e intenciones.
Zdvořilé vyjadřování se v případech žádostí, pořadí, mandátu, odmítnutí.
Dar y recibir cumplidos.
Rozhovor. Běžná konverzace s ostatními.
Logické jazykové závěry. Rozličné pojmové obsahy jazyka.
Vyjádření ironie, sarkasmu, hněvu, hravosti, dvojznačnosti.
Interpretace para jazykových prvků, neosobní výrazy.
Gramatický obsah
verbos y adverbios con preposicions. Dativo de interés.
Contrast the four types of past tense of indicativo. Indefinite for the description. Imperfect and present narratives. Pretérito perfect with future value. Present and conditional imperfect.
Contrast future synthetic/future analytic. Conditional access.
Relative sentences. Use of the indicative/subjunctive. Relatives. Omission of preposition before the relative. Cualquiera que, uno de los que, alguno de los que.
Podmínkové věty. Časové věty. Souvětí. Závěrečné věty.
Podmínkové věty. Souvětí. Modelové a porovnávání souvětí.
Mluvení. Výrazy hovorové formy jazyka.
Trpný rod. Kontrastní neosobní konstrukce. Vylučovací zájmena. Zdvojené doplňky a slovosled. Gerundium a příčestí. Slovní spojení.